Kazani za rakiju - Model Prevrtač | Destilatori - Kazani za rakiju Skip to main content

Kazani za rakiju - Model Prevrtač

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 40 lit

Stara cena:
75600.00rsd
72.000,00 rsd Detalji
Stara cena:
82000.00rsd
80.000,00 rsd Detalji

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 60 lit

Stara cena:
79800.00rsd
76.000,00 rsd Detalji
Stara cena:
84000.00rsd
82.000,00 rsd Detalji

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 80 lit

Stara cena:
86100.00rsd
82.000,00 rsd Detalji
Stara cena:
89000.00rsd
86.000,00 rsd Detalji

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 100 lit

Stara cena:
91350.00rsd
87.000,00 rsd Detalji
Stara cena:
96000.00rsd
94.000,00 rsd Detalji