Kazani za rakiju - Model Prevrtač | Destilatori - Kazani za rakiju Skip to main content

gif

Kazani za rakiju - Model Prevrtač

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 40 lit

Stara cena:
58950.00rsd
52.000,00 rsd Detalji
Stara cena:
68340.00rsd
61.000,00 rsd Detalji

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 60 lit

Stara cena:
62220.00rsd
54.000,00 rsd Detalji
Stara cena:
71000.00rsd
63.000,00 rsd Detalji

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 80 lit

Stara cena:
67340.00rsd
58.000,00 rsd Detalji
Stara cena:
75400.00rsd
68.000,00 rsd Detalji

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 100 lit

Stara cena:
77590.00rsd
67.000,00 rsd Detalji
Stara cena:
84180.00rsd
75.000,00 rsd Detalji