Kazani za rakiju - Model Prevrtač | Destilatori - Kazani za rakiju Skip to main content

gif

Kazani za rakiju - Model Prevrtač

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 40 lit

Stara cena:
57000.00rsd
51.300,00 rsd Detalji
Stara cena:
66000.00rsd
59.400,00 rsd Detalji

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 60 lit

Stara cena:
59000.00rsd
53.100,00 rsd Detalji
Stara cena:
68000.00rsd
61.200,00 rsd Detalji

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 80 lit

Stara cena:
63000.00rsd
56.700,00 rsd Detalji
Stara cena:
73000.00rsd
65.700,00 rsd Detalji

Kazani za rakiju - Model Prevrtač za rakiju od 100 lit

Stara cena:
72000.00rsd
64.800,00 rsd Detalji
Stara cena:
80000.00rsd
72.000,00 rsd Detalji