Alkoholometar | Destilatori - Kazani za rakiju Skip to main content

Alkoholometar

Najkvalitetniji alkoholometri „SD-Duvančić“ nezaobilazni su pomoćni alati za pečenje dobre rakije.

Merač alkohola tj. Alkoholometar je sprava kojom se određuje zapreminski (u procentima) udeo alkohola u mešavinama alkohola i vode i bistrim alkoholnim pićima.

Korisno će vam poslužiti pri pečenju (destilaciji) rakije i praćenju porasta udela alkohola (jačina rakije). Pomaže i pri prepeku (drugoj destilaciji) rakije kada želite da popravite eventualne nedostatke u mirisu i boji ili pri razređivanju meke rakije pre ponovne destilacije.

U ponudi imamo
Artikal Cena sa PDV-om
Alkoholometar- Rakijaš      1000,00 rsd
Alkoholometar sa termometrom      1500,00 rsd

 

Uputstvo za upotrebu alkoholometra

Orijentacioni merač alkohola - rakijaš je sprava kojom se određuje zapreminski (u procentima) udeo alkohola u mešavinama alkohola i vode i bistrim alkoholnim  destilatima. Pod ovim podrazumevamo alkoholna pića u kojima je udeo šećera mali.

Naime, pošto merač alkohola radi na bazi upoređivanja gustine tečnosti i gustine alkohola, dodatni šećer i druge supstance promeniće gustinu tečnosti, i uticati na tačnost merenja. Zato merač alkohola ne može tačno da izmeri količinu alkohola u likerima i obojenim pićima (viski. konjak itd.)

Merač alkohola pokazuje najtačnije vrednosti pri merenju bistrih rakija (šljivovica, lozovača) i svih drugih mešavina alkohola i vode.

Uputstvo:

Vrlo je važno da merač alkohola bude čist. Ostaci osušenog alkohola i šećera na meraču menjaju njegovu težinu i utiču na tačnost merenja. Alkoholmetar i menzuru pre i posle upotrebe treba dobro oprati toplom vodom i osušiti čistom mekom krpom.

Sipajte uzorak destilata (rakije) u menzuru, poklopite otvoreni deo menzure i nekoliko puta je protresite da se tečnost dobro izmeša. Sačekajte da mehurići u tečnosti nestanu. Suv alkoholmetar polako spustite u tečnost držeći ga za uži kraj. Merač mora slobodno da pliva u menzuri (ne sme da dodiruje dno ili zidove posude). Sačekajte da se merač alkohola potpuno umiri (na zidovima merača ne bi smelo biti mehurića vazduha).

Linija oka mora biti u nivou površine tečnosti.

Na papirnoj skali očitajte izmerenu vrednost u zapreminskim procentima alkohola (vol.%) ili gradima.

 

 

Alkoholmetar je baždaren na 20ºC. To znači da merenja treba vršiti na toj temperaturi tečnosti. Ukoliko temperatura tečnosti odstupa od 20ºC korekciju očitane vrednosti izvršimo prema tabeli priloženoj u uputstvu ili na sledeći način: za svaki ºC iznad 20ºC od izmerene vrednosti oduzimamo 0,37 vol.% alkohola, dok za svaki ºC ispod 20ºC izmerenoj vrednosti dodajemo 0,37 vol.% alkohola.

Zašto je bitno znati temperaturu merene tečnosti?

Merač alkohola je sprava koja deluje na principu gustine tečnosti. Što je tečnost toplija ona je ređa, pa merač alkohola tone dublje. Hladnije tečnosti su gušće, pa alkoholmetar manje tone.

Temperaturu uzorka destilata možete da izmerite termometrom za merenje temperature tečnosti. Pomoću alkoholmetra sa termometrom možete praktično i tačno da izmerite temperaturu destilata istovremeno sa merenjem njegove >>jačine<<.

a