Uputstvo za upotrebu | Destilatori - Kazani za rakiju Skip to main content

Uputstvo za upotrebu

kazani

UVOD

Ovo uputstvo za upotrebu namenjeno je osobama koje će upotrebljavati i održavati uređaj za destilaciju voća. Rakijski kotlovi ovog tipa predvidjeni su za kućnu i industrijsku upotrebu. Obzirom na takvu namenu, obavezno se treba pridržavati uputstva proizvođača. Sa kazanom za destilaciju smeju rukovati jedino osobe, koje su prethodno bile upoznate sa svim opasnostima. Prilikom upotrebe proizvoda potrebno je uvažavati i druge važeće sigurnosne, radno medicinske i sanitarne propise.  Doslednim uvažavanjem ovih uputstava osiguraćete pravilan rad uređaja i dugi period upotrebe.

RUKOVANJE SA KOTLOM JE DOZVOLJENO SAMO PUNOLETNIM OSOBAMA!

OPIS PROIZVODA I NAMENA UPOTREBE

Kazan za rakiju je uređaj za pečenje domaće rakije.Procesom destilacije iz alkoholnog vrenja voća (šljiva, kruške, kajsije, loze…) dobijamo alkoholni destilat. Uređaj za destilaciju se sastoji od bakarnog kotla u kojem se pomoću toplote alkohol uparava, zatim rashladnje posude/tabarke u kojoj se alkohol kondenzuje i parovodne cevi/lule, koja oba uređaja spaja. Svi delovi kotla koji procesom destilacije imaju kontakt sa alkoholnim destilatom su izrađeni od čistog bakra. Bakar u procesu destilacije veže, odnosno neutrališe veći deo kiseline I drugih kvarljivih hemijskih materija, koje nastaju prilikom alkoholnog vrenja voća ili prilikom same destilacije.

KOTAO

Kotao je najvažniji deo uređaja za destilaciju voće.Delovi kotla su izrađeni od bakarnog lima sertifikovanog za ovu namenu (elektrolitički bakar 99,99%). Ovi kotlovi spadaju u grupu sa jednostrukim dnom, što znači da se temperatura na kominu prenosi direktno kroz lim dna. Korisnik prilikom destilacije mora oprezno održavati plamen u ložištu, kako ne bi došlo do zagorevanja komine za dno. Da bi se sprečilo zagorevanje komine proizvođač je predvideo dva rešenja koja se ugrađuju u proizvode.

  • Prva opcija je kazan bez mešalice, u kojem je ugrađena rešetka izrađena od bakarnog lima. Rešetka  fizički odvaja kominu od dna I tako sprečava zagorevanje komine.
  • Druga opcija je kazan sa mešalicom. Izrađena je od kombinacije mesinga I inox materijala. Može biti ručna ili na elektro pogon. Okretanjem ručke korisnik meša kominu na dnu kotla, I tako sprečava zagorevanje. Ova opcija se u praksi pokazala najefikasnijom, te je proizvođač preporučuje.

KAPA-KAPAK

Kapa, kupola ili kapak je ustvari poklopac kazana koji prihvata pare alkohola iz voćne mase koja vri I sprovodi je u parovodnu cev. Izrađuje se od bakarnog lima poluloptastog ili kruškastog oblika. Na spoju kape I donjeg dela kotla nalazi se bakarni prsten u koji je potrebno naliti hladne vode I na taj način se dobija zaptiveni spoj kape I kotla, koji nazivamo vodenim zaptivanjem.  Kodmodela Ekskluzivzaptivanje je rešeno silikonskim-gumenim prstenom.  Na kapi je ugrađen bimetalni termometar, koji korisniku olakšava rad sa uređajem za destilaciju, tako što meri temperaturu alkoholne pare na izlazku iz kupole. Prilikom destilacije temperaturana termometru uvek mora biti ispod 100 stepeni.

LOŽIŠTE

Ložišta delimo na stabilna I nagibna. Kompletno je izrađeno od kotlovskog lima sa ojačanim rubovima, vratima, pepeljarom, a sa zadnje strane je ugrađena dimovodna cev. Prevrtači ili nagibna ložišta imaju ručku za preokretanje gornjeg dela. Na taj način se prazni kotao. Stabilna ložišta su ložišta koja su fiksna i ne prevrću se. Sva ložišta postavljena sunatri ili četiri nogice koje kazanu daju stabilnost. Da bi se produžio vek trajanja ložišta preporučujemo da se unutrašnji zid ložišta obloži šamotnom ciglom ili šamotnom smesom. Takođe se može koristiti žuta zemlja ilidrugi izolacioni materijali.

PAROVODNA CEV-LULA

Parovodna cev ili lula spaja kapu kotla I hladnjak a  izrađena je od bakarne cevi.  Služi kao predhlađenje u kojoj para počinja  da se hladi. Spojevi cevi sa kapom I hladnjakom su na vodeno zaptivanje,  te je u šolje na hladnjaku I kapi potrebno naliti hladne vode. Kod modela Ekskluziv  zaptivanje je rešeno mesinganim konusnim holenderima.

HLADNJAK – TABARKA

Hladnjak ili tabarka je posuda koja ima zadatak da ohladi kondenzacioni destilat. Izrađen je od prohromskog ili pocinkovanog lima u kojem je ugrađena bakarna spirala ili cilindar. Na hladnjaku se nalaze dva priključka, od kojih se kroz donji priključak (1/2 cola) vrši dotok hladne vode, a kroz gornji ispust tople vode. Široka baza I ojačani rubovi osiguravaju čvrstoću I stabilnost hladnjaka. Svi spojevi su ispitani na propusnost.

PRIPREMA VOĆA ZA PROCES ALKOHOLNOG VRENJA

Sa skupljenog voća odstranite lišće, grančice I ostalu prljavštinu. Ako je voće prljavo ili zaprašeno, odmah ga operite vodom. Ovo je prvi korak ka izradi kvalitetne rakije.Upotrebite isključivo kvalitetno voće koje nije trulo. Uverenje nekih, da je za rakiju dobro  suvo voće, nije ispravno. Ukus trulog voća, pljesni I drugo vrlo rado prelazi u alkoholni destilat I kasnije u drugom kuvanju ostaje u rakiji.Sledeći uslov za kvalitetnu rakiju je pravilni izbor posude za čuvanje voća I kasnije alkoholno vrenje. Najbolji izbor je čista drvena posuda u kojoj je komina  već bila čuvana, posuda od plastične mase otporna na hemijske uticaje ili posuda od nerđajućeg čelika. Nikada ne upotrebljavajte limene posude!

PRIPREMA UREĐAJA ZA DESTILACIJU

Oprema za destilaciju mora biti postavljena u prostor koji se nesmetano može provetravati, jer su alkoholne pare jednakoeksplozivne  kao I plin koji isteče iz plinske boce.  To UVEK treba imati na umu kada se destilacija vrši u zatvorenom prostoru.
PRAZAN KOTAO NIKAD NE IZLAGATI PLAMENU!

Pre početka rada obavite sledeće radnje:
Ložište I hladnjak treba postaviti na čvrstu I ravnu podlogu. Izlaz za dimne gasove povežite sa dimnjakom, pri tome vodite računa o važećim protivpožarnim propisima, kao npr. za priključenje štednjaka ili bilo kojih drugih grejnih uređaja na čvrsto gorivo.
Pre prvog punjenjakotla , iznutra sa vrućom vodom, kojoj ste dodali deterdžent, operite sve bakarne površine (kotao, kapak, cev, spiralu). Kotao napunite čistom vodom I ostavite neka vri najmanje 15 minuta. Nakon toga vruću vodu izlijte, sačekajte neko vreme (da se kotao ohladi) I kazan više puta isperite sa čistom, hladnom vodom. Sada je kazan spreman za upotrebu.

RAD SA UREĐAJEM-DESTILACIJA

Kominu sipajte do primerene visine, nikada do ruba kotla. Kotao se sme puniti do najviše 85% njegove deklarisane zapremine.
Poklopac stavite na kazan I pazite da rub poklopca legne u obruč kotla. Uhvatite obe ručice na poklopcu I zavrtite tako da se ručice “uhvate” u otvore na obruču. Obruč kazana napunite čistom vodom. Poklopac kazana spojite sa hladnjakom pomoću parovodne cevi-lule. Pazite da I kazan I hladnjak budu u istoj ravni-visini. Parovodnu cev okrenite tako da njen kraći deo bude spojen sa kazanom, a duži sa hladnjakom. Cev se na taj način blago uzdiže prema hladnjaku. Sada u šolju hladnjaka I poklopca kazana, nalijte vode. Rashladnu posudu-hladnjak napunite čistom, hladnom vodom do visine prelivne cevi, a na cev stavite plastično crevo I njen slobodan kraj povežite sa odvodnim kanalom.
Sama destilacija treba da traje oko 2-3 sata, I treba je po pravilo provoditi lagano. U početku se može zagrevati nešto jače, do oko 50 stepeni, ali treba paziti da se grejanje kotla smanji pre nego što komina dostigne temperaturu oko 70 stepeni, kako ne bi došlo do snažnog kipenja (pratite temperaturu na bimetalnom termometru). Na oko 85 stepeni tečni destilat kreće da izlazi iz hladnjaka u obliku tankog mlaza.Bitno je da mlaz iz hladnjaka bude konstantan.Ne sme se prekidati (pad temperature), niti prejako curiti (prejaka temperatura).Na adekvatan način izmerite količinu alkohola u destilatu, može sa alkoholometrom I kad padne procenat (8 vol.%) prekinite sa procesom destilacije.

Drugo pečenje-prepek
Da bi dobili kvalitetnu rakiju za konačnu upotrebu, potrebno je sirovu rakiju još jedanput prokuvati-druga destilacija. U suštini to je pročišćavanje rakije od štetnih materija (metil-alkohol, aldehidi, estri, viši alkoholi…). Preporučujemo da se u vezi pravilnog postupka druge destilacije-prepeka savetujete sa stručnom osobom.

UPUTSTVA I UPOZORENJA

Rad sakazanom za rakiju je dozvoljen samo punoletnim osobama, koje su upoznate sa uputstvima za pravilan I siguran način rada. Direktna prisutnost trećih osoba za vreme destilacije, zbog opasnosti od opekotina, nije dozvoljena. Posebnu pažnju posvetite upozorenjima iz ovog uputstva, pa ih zbog vlastite sigurnosti I sigurnosti drugih dosledno uvažavajte. Za vreme rada sa kazanom pazite na sve vruće delove ( ložište, bakarni deo kotla sa poklopcem, parovodna cev ). Temperatura tih delova je visoka, zato je opasnost od opekotina na dodir jako velika. Ukoliko za vreme rada dođe do zastoja zbog bilo kojih problema, nemojte odmah rastavljati uređajili odmah pristupiti popravci. Pričekajte da se kazan ohladi. Tako ćete izbeci opasnost od opekotina. Zbog prisutnosti visokih temperatura zabranjen je rad u blizini zapaljivih ili eksplozivnih stvari. Prisutna je opasnost od požara ili eksplozije. Podloga ispod ložišta mora biti obavezno od negorivog materijala. Preporučujemo  da za vreme rada imate u blizini aparat za suvo gašenje požara. Obavezno koristite zaštitna sredstva (adekvatne rukavice, odeću I obuću ). Kazan postavite na primereno mesto. Mora biti postavljena stabilno, da ne dođe do nekontrolisanog prevrtanja. Ukoliko za grejanje koristite plin-plinski plamenik, obavezno se pridržavajte uputstva za siguran rad sa tim uređajem. Koristite atestiranu posudu za plin. Nemojte je izložiti temperaturama većim od 40°C ili direktnom uticaju sunčevih zraka.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Za pravilno održavanje kazana najbitnije je da sve njene delove odmah nakon procesa destilacijedobro očistite. To morate obaviti tako da mehanički i hemijski ne oštetite bakarne delove kazana. Za normalan rad je dovoljno, da sve delove koji su došli u kontakt sa masom ili destilatom barem dva puta operete sa toplom I čistom vodom. Ukoliko je prilikom destilacije došlo do zagaranja mase u kotlu morate ga odmah očistiti. Preporučujemo  da to obavite tako, da na vlažnu krpu stavite malo najfinijeg peska, pa malo po malo obrusite prigorele delove kotla. Pri tome budite pažljivi da ne ogrebete bakarne delove. Radite polako I duže vreme. Očistite ga do visokog sjaja. Nakon toga obrišite ga čistom krpom natopljenom limunskom kiselinom – limuntus.

REZERVNI DELOVI

Obezbeđujemo sve potrebne delove za naše kotlove. Prilikom narudžbe potrebno je navesti tip proizvoda I njegovu zapreminu kao I naziv rezervnog dela.Proizvođač zadržava pravo da proizvod konstrukcijski izmeni bez prethodne najave.